حریم خصوصی در فضای مجازی

یکی از آسیب هایی که در فضای مجازی همواره در کمین افراد است، نقض حریم خصوصی افراد است. یکی از آسیب هایی که در فضای مجازی همواره در کمین افراد است، نقض حریم خصوصی افراد بوده که منجر به بی اخلاقی در فضای وب و از بین رفتن آبروی اشخاصی میشود که خواسته یا نا خواسته حریم خصوصی شان در این فضا زیر پا گذاشته شده است. هر چند که چنین مواردی تنها به فضای مجازی اختصاص نداشته و در فضای واقعی نیز شاهد مواردی از این دست هستیم، اما برخی ویژگی های فضای مجازی باعث می شود که در فضای وب، با موارد بیشتر و گسترده تری از نقض حریم خصوصی افراد، مواجه شویم. برای مثال در فضای واقعی برخی افراد با اهداف سودجویانه و از پیش تعیین شده، قوانین مربوط به حریم خصوصی را زیر پا می گذارند. این در حالی است که در فضای مجازی داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد و این نقض قوانین به چنین افرادی محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری از افرادی که در فضای واقعی به حریم خصوصی احترام می گذارند، در فضای مجازی با افراد سودجو همراه شده و تصاویر و فیلم های مربوط به حریم خصوصی دیگران را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. اغلب این افراد نمی دانند که اشتراک چنین مواردی در فضای مجازی، آسیب های واقعی بسیاری را برای آن اشخاص به دنبال خواهد داشت. عمومی شدن حریم خصوصی در فضای مجازی…