آسیب های روحی ناشی از گسترش تلفن همراه

امروزه برای هر یک از افراد جامعه تلفن همراه جزو لوازم جدایی ناپذیر شده است. به جرأت باید گفت در بعضی منازل حتی تعداد تلفن های همراه ممکن است بیشتر از جمعیت آن خانواده و یا حتی کتاب های موجود در آن خانه باشد. داشتن تلفن همراه به نوعی باعث وابستگی افراد به این وسیله ارتباطی شده است. وسیله ای که می تواند سبب راحتی و رفاه افراد جامعه باشد و ارتباطات انسان را تسهیل کند اما وابستگی به تلفن همراه امروز چنان شدید شده است که روان شناسان و جامعه شناسان را هم نگران کرده است به طوری که بعضی کارشناسان امروزه از بیماری «بی موبایل هراسی» یاد می کنند. برخی آسیب‌های جسمی و روحی و روانی تلفن همراه: ۱- اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان ۲- گوشه‌گیری و انزوا و بروز افسردگی در نوجوانان و جوانان ۳- بروز رفتارهای عصبی و غیر متعادل ۴- تپش قلب و بی‌اشتهایی و یا کم‌اشتهایی و رنجور شدن جسم ۵- بی‌میلی به امر تحصیل و فعالیت‌های ورزشی ۶- اعتیاد به تلفن همراه 7- بیخوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی 8- گرایش به سیگار، مواد مخدر و کاهش انگیزه برای کار و تلاش و تشکیل خانواده در جوانان