کاکتوس استوانه ای

به کاکتوس های استوانه ای سرئه یا سرئوس می گویند که شکل استوانه ای دارند. کاکتوس های استوانه ای شکلهای مختلفی دارند، مثلا به نوعی از آنها پیرمرد می گویند و دلیلش پرزهای مو مانند سفید آن است. جای کاکتوس معمولا در گرما و مقابل نور است. هر قدر نور مستقیم باشد ایرادی ندارد و هر قدر آب کمتر باشد بهتر است. در تابستان هفته ای یک بار و در زمستان دوهفته یا سه هفته یکبار و حتی یکبار در ماه نیز می توان آب داد. کاکتوس های استوانه ای اکثراً از طریق قلمه ساقه تکثیر می شوند، گاها نیز بعد گل دادن از بذر آنها برای تکثیر استفاده می شود ولی بذر را باید به محض بذر دادن یک ماهه کاشت وگرنه قوه نامیه را از دست داده و جوانه نمی زند و بالا نمی رود. وقتی قلمه گرفته شد حالت برگ مانند دارد. وقتی به سن بلوغ رسید برگها ریخته و فقط خار می ماند. باید کمی مورب بریده شود اما نه زیاد. حالت ریشه ای کاکتوسها ضعیف و سطحی است. بعد از آبیاری در مقابل نور کم قرار می گیرد تا زمانی که ریشه داده و رشدش را آغاز کند، آن وقت کاملاً در برابر نور مستقیم گذاشته می شود. اگر کاکتوسی تنه جوش داشت آن را با دست جدا می کنیم. در گلدان گذاشته و کمی ماسه دورش می ریزیم، خودش ریشه می دهد.