گیاه چوبک

درختچه ای كوچك است پوست آن به رنگ كبود صاف یا كمی كركدار برگهایش كشیده نوك تیز و گلهایش در مجموعه ای در روی یك پایك بلند قرار دارد با مطالعات انجام شده درصد بالایی از آلودگی‌ های انگلی آلودگی ‌های انگلی روده‌ ای تشكیل می ‌دهند كه از طریق آب، خاك و مواد غذایی به خصوص سبزیجات كه منبع بالقوه انتقال این بیماری‌ ها به انسان‌ ها هستند منتقل می‌ شوند. استفاده از سورفاكتان ‌ها و مواد شیمیایی جهت شستشو و انگل ‌زدایی آن از سبزی از سوی سازمان جهانی بهداشت به دلیل نفوذ در نسوج سبزی و ایجاد طعم و مزه نامناسب و حالت سمی، پیشنهاد نمی ‌شود. ریشه گیاه چوبك دارای تركیبات ساپونینی می‌ باشد كه در كاهش كشش سطحی موثر و بر مواد شوینده شیمیایی ارجحیت دارد. از سوی دیگر ویژگی ‌های همچون ارزان بودن، قابل دسترس بودن، دارای عوارض كم و طبیعی بودن این گیاه باعث شد كه میزان تاثیر آن را در انگل‌ زدایی از سبزی و مقایسه آن با ماده پاك‌ كننده و ضدعفونی‌ كننده تجاری را در شهر ساری بررسی نماییم. از ریشه گیاه چوبك به روش خیساندن عصاره آبی با غلظت‌ های 15،10،5،1 و 20‌ درصد تهیه گردید. نمونه ‌های سبزی مورد آزمایش از نوع جعفری به صورت تصادفی، به مقدار 100 گرم از اماكن و محل‌ های فروش تهیه گردید. نمونه ‌ها در دو زمان تاثیر صفر و 15 دقیقه طبق…