گل بشقابی

در این جا، یک گل زیبا و قشنگ به نام بشقابی را معرفی می کنیم. این گل از گیاهان آپارتمانی بوده و به صورت درختی است، نیاز به نور کافی و غیر مستقیم دارد، چون لطیف است و می سوزد. آب در حد متوسط باید به آن برسد. این گیاه از زیر رشد می کند و از وسط برگ جدید باز می کند و حالت ساقه ای پیدا کرده و بالا رفته و بند بند می شود. درصورت مشاهده ی آفت بر روی آن، می توان از دست تر برای حذف آفت ها استفاده کرد، ممکن است بین برگ ها شته های خونی که حالت پنبه ای دارند دیده شوند، این شته ها شیره ی گیاه را تغذیه کرده و رشد آنرا کم می کنند که باید حذف شوند. درصورت مشاهده هرگونه آفت در این گیاه باید بسرعت حذف شود. برای تکثیر این گیاه از ساقه هایش قلمه می گیریم، بطوریکه از زیبایی آن کم نشود و پرپشتی اش از دست نرود. درصورتیکه ساقه بریده شده آفت داشته باشد آنرا پاک کرده و ساقه را در داخل آب، ریکات می کنیم، یعنی ساقه بریده شده را در داخل آب دوباره می بریم، تا به ریشه آن هوا پر نشود، چون در اینصورت نمی تواند آب را جذب کند.سپس ساقه را در داخل گلدان مخلوط از ماسه و خاک برگ قرار می دهیم و در دمای 20-25 درجه نگهداری می کنیم.