گل شاخ بزی

گل شاخ بزی جزء گیاهان آپارتمانی است که برگ های آن حالت گوشتی دارد و اکثراً از یک جا خارج می شود. شاخ بزی به حالت بوته ای درمی آید، پاجوش می دهد که محیط آن باید دمای متوسط داشته باشد تا بتواند بخوبی رشد کند. آب دهی این گیاه، باید در حد متوسط به پایین باشد و بین برگ های آن، آب پر نشود. خاک آن باید سبک بوده و محیط ریشه غنی باشد. تکثیر این گیاه بصورت پاجوش است، یعنی همانند آن از کنارش رشد می کند. نور کاملا مستقیم نباید به آن بتابد، سایه را هم می تواند تحمل کند. سیستم ریشه ای آن سطحی است. گیاه را از خاک خارج کرده و برگ های خراب آن را کنده و پاجوش آن را با دقت با ریشه اش جدا می کنیم. گیاه باید به سرعت در خاک کشت شود تا ریشه های آن زیاد هوا نخورد. بهتر است در دمای بالاتر از 20 درجه، در نزدیک بخاری یا شوفاژ نگهداری شوند تا ریشه ها بخوبی رشد کنند. این گیاه گل نیز می دهد ولی گل آن جنبه زینتی ندارد، ساقه گل دهنده از وسط برگها خارج می شود و فقط در دو طرف است.