گونه هاي جانوري: چلچله

512
17 مهر 1394

پرنده چلچله كه معروف ترین آن چلچله دمگاه سفیداست ظاهرش سیاه و سفید است و به واسطه ی دمگاه و زیر تنه ی سفید به آسانی شناخته می شود پروازش موجدار و همراه با سر خوردن طولانی است چلچله از مهاجران بهاره ی استان مركزی است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x