پرنده کاکائی صورتی

668
17 مهر 1394

كاكوئی صورتی عضوی مهم از كاكائیها است كه زمستانها در آبهای سد 15 خرداد دلیجان به وفور دیده می شود 43 سانتی متر طول دارد اندازه اش متوسط و كمی بزرگتر از سایر كاكائیان استان است منقار كشیده و بلندی دارد كه به قرمزی می زند . پیشانی اش در راستای منقار با اندكی شیب همراه است سر و منقارش را به شكل خاصی پایین نگه می دارد هنگام استراحت سینه اش حجیم و پف كرده به نظر می آید زمستانها روی گوشهای كاكائی صورتی، كله كوچك و خاكستری رنگ دیده می شودچشمهایش بی رنگ است كه در فصل تولید مثل تیره می شود در استان مركزی ، كنار دریاچه سد ها ی دلیجان – عباس آباد خمین و امان آباد و همچنین كنار تالاب میقان ، به دفعات دیده شد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x