روش نگه داری از گل اطلسی

در این برنامه توسط کارشناس ، روش نگه داری صحیح از گل اطلسی توضیح داده می شود . گل اطلسی از خانواده سیب زمینی است . گل اطلسی در گلخانه ها و باغچه ها بصورت یکساله کاشته می شود ولی گل اطلسی دائمی نیز وجود دارد . بعد از کاشت بذرهای گل اطلسی روی آنها کود دامی پوسیده داده می شود .برای حفط نشاط گل اطلسی برگ هایی که بصورت رنگ زرد درآمده باید جدا شوند .برای نگه داشتن گل اطلسی و حفظ شادابی قسمت بالای گل همیشه باید هرس شود . گل اطلسی در باغچه ها در فضای باید کاشته شود که نور آفتاب همیشه در انجا بتابد .دقت در آب دادن به گل اطلسی بسیار مهم است و یکبار در هفته آب دادن برای این گل کافی است .