آشنایی با خواص آلاله

تیره الاله (Ranunculaceae) : گیاهان این تیره عموما علفی و یکساله بوده و بندرت سخت و چوبی می شوند. دارای برگهای متناوب با بریدگی بسیار و گل های این تیره داراری پرچم ومادگی هستند. گیاهان تیره دارای آلکالوئید و گلیکوزیدهای سمی و خطرناک هستند و برخی دارای شیره محرک و تاول زا هستند. آلاله (Ranunculus Sceleratus) : گیاهی یکساله با ارتفاع ۱۵ تا ۶۰ سانتی متر با ساقه منشعب و توخالی ، گلهایی به رنگ زرد داشته و در مناطق مردابی ، گودال هی ای کنار برکه ها و در حاشیه رودخانه ها می روید. این گیاه کاملا سمی بوده و حتی اگر حیوانات آنرا مخلوط با علوفه مصرف نمایند دچار اختلالات گردش خون و ناراحتی های گوارشی و تنفسی می شوند. در زمان قدیم از این گیاه برای مسموم کردن استفاده می شود که بر اثر این مسمومیت عضلات چهره دچار انقباضات غیر ارادی می گردد بطوری که چهره بعد از مزگ شبیه افرادی است که در حال شکلک در آوردن هستند. خواص درمانی: تاریخچه دارویی این گیاه به قرون گذشته ارتباط دارد . بعنوان مثال دانشمندی بنام Gilberto معرف ۲ گرم شیره آلاله را در یک لیتر آب برای درمان تنگی نفس و سل توصیه می نمود. برای رفع تب نوبه که از گزیدگی پشه مالاریا ایجاد می گردد ، این گیاه بصورت له شده بر روی مچ دست می گذاشتند و این عمل برای نوزادان ، زنان و کسانی که پوست حساس داشتند…