مرجان ها،موجودات آسیب پذیر

609
17 مهر 1394

صخره های مرجانی،با بیشترین تنوع زیستی در میان اکوسیستم های آبی، مراکز تنوع زیستی جهانی هستند و زیست میلیون ها انسان به آنها وابسته است.امروزه این صخره های مرجانی به دلیل آسیب پذیری در مقابل ترکیبی از چندین فاکتور آب و هوایی (گرمایش ،اسیدی شدن آب و افزایش فرکانس و شدت وقایع کرانی آب و هوایی ،عوض شدن مسیر جریانات دریایی و افزایش میزان تابش ماورا بنفش جزو آسیب پذیرترین اکوسیستم ها بر اثر تغییرات آب و هوایی جهانی شناخته می شوند.مرجان های آبسنگ ساز مهمترین عضو ایجاد کننده ی چهار چوب اکوسیستم صخره های مرجانی به حساب می آیند.در خلیج فارس و دریای عمان مرجان های آبسنگ ساز گاه بصورت پراکنده و گاه بصورت صخره هایی با درصد پوشش بالا بصورت حاشیه ای در اطراف جزایر و برخی سواحل پراکندگی دارند. در کنار تغییرات آب و هوایی سریع عواملی از قبیل نفت و آلودگی های نفتی ،ساخت موج شکن ها،رسوبات عملیات عمرانی سواحل،حفاری،صید مرجان و ماهی توسط انسان برای استفاده خوراکی و تزیینی در آکواریم ها،آسیب توسط لنگر قایق ها و آلودگی های فاضلابی به عنوان تهدیداتی بر سلامت مرجان های آب های دریایی جنوبی ایران شناخته می شوند.

آموزشیمرجان هاموجودات آسیب پذیرمرجانموجودات آسیب پذیرصخره های مرجانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x