گونه هاي جانوري: آهوی ایرانی

آهوی گواتردار ایرانی یا آهوی ایرانی یکی از دو گونه آهو است که در ایران زندگی می‌کند. این آهو موقع فرار سر را کمی به پایین انداخته و جهش‌های عمودی کوچک دارد. سرعتش کمتر از قوچ و میش اوریال است. مشخصه اصلی آن برآمدگی گواترش است. آهوی ایرانی از جبیر بزرگ‌تر است و در قسمت‌های کمتر خشک کویر زیست می‌کند. بلندی آن به بیش از ۷۰ سانتیمتر می‌رسد. ماده‌ها معمولاً شاخ ندارند. پیشانی آهوهای نر موهای سفید دارد.