زن کشتی کج باز در آسانسور

ببین چه بلایی سر دزده می آره

طنززن کشتی کجکشتی کجکج بازدر آسانسور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x