انتقاد شدید یک ببیننده از مجری در برنامه زنده تلویزیونی

انتقاد تند یک بیننده به کارشناس مذهبی تلویزیون: خجالت بکشید دست بردارید!