انتقاد شدید یک ببیننده از مجری در برنامه زنده تلویزیونی

190
17 مهر 1394

انتقاد تند یک بیننده به کارشناس مذهبی تلویزیون: خجالت بکشید دست بردارید!

فیلممجریمجری زندهتلوزیونیبیننده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x