روایتی متفاوت از نمایشی كه از دل اجتماع بیرون می آید

بازیگران و كارگردان نمایش دریازدگی درباره جزییات این نمایش و معضلات در عرصه تئاتر سخن گفتند.

هنرینمایشروایتمتقاوتدل اجتماعنمایشنامه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x