مبارزه با تحریف؛ مهمترین کار امام باقر علیه السّلام

امام خامنه ای: خط اصلی زندگی ائمه معصومین علیهم السلام مبارزه با دشمنان خدا و طاغوت ها بوده و باید به عنوان زندگی یک انسان دویست و پنجاه ساله تفسیر شود، مبارزه با تحریف معارف و احکام اسلامی و نیز ایجاد تشکیلات بین شیعیان دو اقدام مهم امام باقر علیه السلام بوده است.