مبارزه با تحریف؛ مهمترین کار امام باقر علیه السّلام

امام خامنه ای: خط اصلی زندگی ائمه معصومین علیهم السلام مبارزه با دشمنان خدا و طاغوت ها بوده و باید به عنوان زندگی یک انسان دویست و پنجاه ساله تفسیر شود، مبارزه با تحریف معارف و احکام اسلامی و نیز ایجاد تشکیلات بین شیعیان دو اقدام مهم امام باقر علیه السلام بوده است.

مذهبیامام خامنه ایامام باقر علیه السّلاممبارزه با تحریفامام محمد باقر عخط اصلی زندگی ائمه معصومین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x