انتشار فیلمی جدید از فاجعه منا

کاربران در شبکه های اجتماعی به تازگی فیلمی جدید را از فاجعه منا منتشر کردند.