نوای حاج صادق آهنگران و قربانیان منا

در این کلیپ نوای حاج صادق آهنگران را روی تصاویر قربانیان فاجعه منا می بینید.

مذهبیقربانیان منانوای حاج صادق آهنگرانحاج صادق آهنگرانقربانیان فاجعه مناحادثه منا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x