امام خامنه ای: حج؛ مظهر تشکیل امّت اسلامی

حج، مظهر وحدت اسلامی است.
رنگ های مختلف، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف،
در کنار هم،
لعنت خدا بر کسانی که حقیقت امت اسلامی را از ذهن ها دور می کنند،
آنان که ملیت را در برابر این عظمت قرار می دهند.

مذهبیوحدت اسلامیامت اسلامیحج مظهر وحدتحج مظهر وحدت اسلامیمذاهب مختلف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x