امام خامنه ای: حج؛ مظهر تشکیل امّت اسلامی

حج، مظهر وحدت اسلامی است.
رنگ های مختلف، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف،
در کنار هم،
لعنت خدا بر کسانی که حقیقت امت اسلامی را از ذهن ها دور می کنند،
آنان که ملیت را در برابر این عظمت قرار می دهند.