حمایت از توافق هسته ای باطعم ایران حراسی

حمایتی عجیب و جالب و قابل تامل هالیودی ها و سیاست یکی به نعل یکی به میخ که با حفظ عملیات روانی ایران حراسی در داخل خودآمریکا . حتما ببینید نظر لایک و... برام مهم نیست فکر نمیکردم اولین ویدیوی آپلودیم باشه ولی به نظرم برا وضعیت فعلی خیلی مهم اومد.