حاکمیت مطلق آمریکا در دوران رژیم طاغوت

همه ارکان حکومت طاغوت از جمله هیأت دولت و شخص شاه تابع آمریکا بودند و مقامات آمریکایی از طریق دست نشاندگان خود همچون فرعون بر ملت مظلوم ایران حکومت می کردند، اما امام بزرگوار همچون موسای زمان، به پشتوانه ملت، آن بساط را از این سرزمین کهن، برچید.

سیاسیامام خامنه ایحاکمیت مطلق آمریکاجنایت آمریکاحکومت طاغوترژیم طاغوت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x