تا 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت!

گزیدۀ بیانات امام خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم 1394/06/18

سیاسیتا 25 سال آیندهامام خامنه ایرژیم صهیونیستیاسرائیلنابودی اسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x