عذاب الهی در ساری (16 مهر ماه 1394)

دیشب حدود ساعت 23 ، باران همراه با باد شدید و رعد و برق شروع به بارش کرد و اخباری که دیشب از خانواده ها رد و بدل میشد، بسیاری از خانه ها رو ویران کرد، سقف بسیاری از خانه ها کنده شد، به انباری های مردم آب نفوذ کرده و بسیاری از محصولات انباری ها صدمه دیده ...