لحظه ورود آقا - دیدار در اقشار مختلف مردم

دیدار امام خامنه ای (حفظه الله) در اقشار مختلف مردم