ذلتی که قابل اندازه گیری نیست!! (خطاب به جناب ظریف)

دلیل پالس های اتفاقی وزیر امور خارجه به آمریکا چیست ؟
چرا پس از صد بار گزیده شدن توسط آمریکا باز هم آمریکا قبله ی آمال برخی هاست ...
آیا کسی هست که بتواند جلوی کوچک شدن و ذلت وجهه ایرانیان را بگیرد ...
سخنان تند و انتقادی بهرام بیرانوند و اثبات اشتباهات ظریف در دیدار با اوباما را در این کلیپ مشاهده کنید