کلام آخر طلبه ی مجاهد عمارلو در تحصن غیرت

تحصن غیرت، کلام آخر...

سیاسیتحصن غیرتاعتراض به مجلسمجلس شورای اسلامیتحصنطلبه ی مجاهد عمارلو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x