امام خامنه ای: عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود

ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای (حفظه الله): اندک بی احترامی به ده ها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف برای انتقال ابدان مطهر، عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت.