غیرت طلبه قمی مقابل مجلس شورای اسلامی

تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه)، وارد سومین روز خود شد.
در روز نخست یک طلبه قمی همراه با خانواده خود در اعتراض به جزئیات توافق هسته ای مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرد.
وی علت حضور خود را این طور بیان کرد که در توافق هسته ای حقوق ملت ایران تضییع شده و بایستی مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع حساس باشد.