گیاه خورشیدی

اسم علمی‌گیاه خورشیدی Clivia miniata ، از خانواده Amaryllidaceae میباشد. این گونه بومی‌آفریقای جنوبی است برگهای آن خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر می‌باشد ارتفاع این گیاه به حدود ۵۰ سانتی متر می‌رسد. ساقه گل دهنده در انتها در حدود ۱۰ تا ۲۰ عدد گل به رنگ نارنجی متمایل به قرمز از اوایل تا اواسط بهار می‌دهد . این گیاه ریزوم‌دار و همیشه سبز دارای برگ‌های نواری شکل و نیمه افراشته به رنگ سبز تیره که مستقیماً از سطح زمین می‌رویند میباشد که طول آنها ۶۰ – ۴۰ سانتی‌متر است. هر یک از ساقه‌های گیاه ۲۰ – ۱۰ گل نارنجی یا قرمز رنگ در فصل بهار یا تابستان تولید می‌کند. زمان گلدهی این گیاه بهار به تابستان است البته پس از آن که گیاه بالغ شد که در حدود ۳ سال طول میکشد. از اوایل پاییز باید به گیاه آب کمتری داد تا این طول ساقه گل دهنده به ۱۵ سانتی متر برسد. سپس به میزان مناسب آب داده و آن را در حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگاه می‌داریم. بهتر است در مورد این گیاه برای آبیاری از آب مقطر استفاده شود. پس از گل دادن باید خاک گلدان را عوض کرد و این عمل در اردیبهشت و خرداد ماه صورت می‌گیرید ولی می‌توان در بعضی سالها فقط قسمت سطحی خاک گلدان را تعویض نمود. اما باید مواظب بودکه به ریشه‌های متورم و گوشتی آن آسیبی نرسد.…