تابع gestepدر اکسل

این تابع در صورتی که عددی بزرگتر یا مساوی با مقدار مشخص شده باشد عدد 1 را بر می گرداند در غیر این صورت عدد صفر برگشت داده می شود. مثلا شما می توانید از این تابع برای جمع زدن مقدارهایی که بیشتر از مقدار Step هستند استفاده کنید با یک مثال با این تابع بیشتر آشنا می شویم برای شروع داده های خود را در نرم افزار اکسل وارد می کنیم در خانه ای که دوست داریم ، نتیجه تابع ما ثبت شود ، کلیک می کنیم. در منوی Formulas دستور Insert Function را کلیک می کنیم. در قسمت سرچ اسم تابع را تایپ می کنیم و گزینه goرا کلیک می کنیم و بعد گزینه Ok را می زنیم پنجره مربوط به ورود اطلاعات تابع باز میشود در قسمت NUMber مشخصات سلول مربوط به عدد مورد را وارد می کنیم در قسمت Step مقداری قرار می گیرد که عدد با آن مقایسه می شود یا می توانیم مشخصات سلول خاصی در جدول را وارد کنیم تا تابع به نسبت همان مقایسه را انجام دهد. در صورتی که stepمقدار دهی نشود عدد صفر منظور خواهد شد. در آخر اطلاعات وارد شده را تایید می کنیم تا نتیجه تابع را مشاهد کنیم. همان طور که می بینید عدد وارد شده شما چون بزرگتر یا مساوی با مقدار Step هست عدد 1 را برگشت داده از این ویژگی می توانید برای جمع زدن مقدارهایی که بیشتر از مقدار step هستند استفاده کنید مثلا فرض کنید جدول فروش دو محصول A و b را در 12 ماه سال داریم…