پژوهشکده زیست‌فناوری رویان اصفهان

پژوهشگاه رویان که قبلاً با نام پژوهشکده رویان شناخته می‌شد، یک مرکز درمانی و تحقیقاتی در حوزهٔ ناباروری در ایران است. پژوهشکده رویان به عنوان یک مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران در ۸ خرداد ۱۳۷۰ تأسیس شد. پژوهشگاه رویان در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل را از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد و در آبان ماه ۱۳۸۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقای آن از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان موافقت کرد. در حال حاضر این پژوهشگاه شامل چند مرکز و پژوهشکدهٔ کوچکتر می‌شود که در حوزه‌های مختلف تمرکز کرده‌اند، از جمله مرکز پژوهش‌های باروری و ناباروری،و پژوهشکدهٔ سلول‌های بنیادی. همچنین شعبه‌ای از این پژوهشگاه نیز، با نام «پژوهشکده زیست‌فناوری رویان» در اصفهان تشکیل شده که به خاطر فعالیت‌هایش در زمینهٔ تاگ‌سازی موجودات زنده شناخته‌شده‌است این پژوهشگاه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در…