کلیپ عاشقانه دختر امپراطور یاد خاطرات گذشته !

کلیپ عاشقانه سولنان و شاهزار که در حال قدم زدن در زیر بارش برف هستند و به یاد خاطراتشون می افتند..