تکثیر گل حسن یوسف‌

حسن یوسف‌ گیاهی با دوام و پرورش آن‌ ساده است. این گیاه به خاطر رنگ روشن و تنوع شکل برگ‌هایش معروف است. این گیاه به شكل های مختلفی وجود دارد كه ممكن است از نگاه اول گیاهان متفاوتی به نظر آیند ولی تمامی آنها دارای نام واحد ونیازمند شرایط یكسانی هستند با این تفاوت كه دارای پسوندهایی نیزمی باشند . حسن یوسف ها به خاطر زیبایی رنگ برگ هایشان هم درون آپارتمان و هم در بیرون در ردیف گیاهان پرارزش و دوست داشتنی می باشند. انواعی ازآنها بارنگهای صورتی و قرمز و رنگ ارغوانی، قرمز وسبز تحت عنوان ملكه دنباله قرمز وجود دارند. تمام انواع حسن یوسف به راحتی در آب ریشه دار می شوند و می توانند در آب خالص هم به خوبی رشد كنند. حسن یوسف باید در باغچه‌ای روشن و در نور غیر مستقیم خورشید یا در مکانی نیمه آفتابی پرورش داده شود. حسن یوسف گیاه خانگی خوبی خواهد بود به شرطی که نور و غذای کافی دریافت کند. یکی از روش های تکثیر گل حسن یوسف‌ از طریق قلمه زدن است. با قلمه زدن می‌توان گونه یکسانی از حسن یوسف را تولید کرد. تکثیر از طریق قلمه زنی گام بزرگی در جهت تازه کردن گیاهان پیر‌تر است. قلمه کوچک خیلی زود تبدیل به گیاه بهتری خواهد شد.