تکثیر و نگهداری گل شمشاد

اسم علمی این گیاه Euonymus japonicus ، از خانواده celastraceae میباشد.این جنس شامل 176 گونه مختلف می باشد. گیاهانی همیشه سبز، زیبا و مناسب برای پرچین ها و هرس پذیر هستند. شمشاد از انواع گیاهان رایج در نواحی گرم و مرطوب است. این گیاه را به راحتی می توان در حیاط و حتی در فضای آپارتمان پرورش داد. شمشادها معمولاً هر مقدار و هر نوع هرسی را تحمل می کنند و بدون هرس نیز بوته ها زیبا و متراکم هستند. شکل و اندازه نهائی برای هرس بستگی به نوع شمشاد دارد. در بوته های جوان، هنگام انتقال به محل اصلی باید ریشه را نیز هرس نمود. این گیاه در ایجاد فضای سبز در پارک ها، باغ ها و حیاط منازل استفاده زیادی دارد. تکثیر و ازدیاد این گیاه براحتی و به شیوه قلمه زدن صورت می گیرد. برای این منظور قسمتی از ساقه گیاه را که سفت شده و آماده جوانه زدن است؛ انتخاب و قلمه ها را در اندازه های 10 الی 15 سانتی متری می بریم . از انتخاب ساقه های نرم پرهیز می کنیم چون این ساقه ها به هیچ عنوان رشد نمی کنند. برگ های زائد گیاه را هم برای این که در خاک مزاحمت ایجاد نکرده و هوای اضافی مصرف نکند، می زنیم . بعد ازاینکه قلمه ها را بخوبی تمیز کردیم آنها را در داخل ماسه قرار می دهیم. گل شمشاد در ماسه به خوبی رشد می کند. حتما باید 2 گره از قلمه در داخل ماسه قرار داده و بند سوم به بعد را بیرون…