تکثیر گل محمدی (رز)

گیاه رز از گیاهان بسیار زیبایی است که طرفداران بسیاری را در جهان به خود اختصاص داده است.این گیاه زیبا از 3 روش بذر،پیوند زدن و قلمه زدن تکثیر پیدا میکند.در اینجا به آموزش تکثیر این گیه از طریق قلمه زدن می پردازیم . برای قلمه زدن معمولا از شاخه هایی استفاده میشود که در طی همان سال رشد کرده اند و مسن و چوبی نیستند. معمولا درباغبانی از ساقه قوی و کلفتی که سنی کمتر از یکسال دارد برای اینکار استفاده می کنند .بهترین زمان برای قلمه زنی تجاری فصل پائیز میباشد که گیاه از حالت رویش و تولید برگ و ساقه خارج شده است، اگر در این زمان قلمه زده شود گیاه دیگر در هنگام فرآیند ریشه زنی انرژی خود را برای تولید برگ و ساقه از دست نمیدهد.لازم به ذکر است که در سایر فصول سال نیز میتوان اینکار را انجام داد. اگر در فصل گلدهی میخواهید اقدام به قلمه زدن بکنید بهتر است از شاخه هایی که در نوک ساقه دارای یک گل سالم هستند استفاده کنید زیرا این شاخه ها از سایر شاخه ها قوی تر میباشند. بعد از انتخاب یک ساقه مناسب آن را با یک قیچی باغبانی که کاملا استریل شده است قطع کنید.هنگام قطع کردن حواستان را جمع کنید که ساقه را از جائی قطع کنید که گیاه رز شما بتواند ساقه های جدیدی از بندهای انتهایی آن ساقه تولید بکند به این معنی که ساقه را از انتها قطع نکنید…