دیدار امیر تتلو با جانبازان صلح طلب

موزه صلح تهران مهمان متفاوتی داشت. امیر تتلو از خوانندگان ایرانی، از طرف جانبازان شیمیایی و قطع نخاع برای ساخت کلیپ شهدا تجلیل گردید و به عنوان سفیر صلح این موزه معرفی شد(پخش کاملا اختصاصی برای اولین بار از سایت هواداران امیر تتلو)