شوخی وکل کل خنده دار و طنز در آنتن زنده - سوتی

حسن ریوندی مهمان برنامه مثلث از شبکه تهران بود ، این ویژه برنامه مربوط به راهنمایی و رانندگی است ، آیتم ها و دیالوگ های بسیار خنده دار و جالبی ما بین مجری ( هومن حاجی عبداللهی ) و حسن ریوندی رد و بدل شد که پیشنهاد می کنیم حتما این کلیپ را ببینید
www.hasanreyvandi.com