افشاگری بازیگر زنی که رونی کلمن را به ایران آورد

روناک یونسی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که برای دیدن فیلم «عصر یخبندان» به پردیس کورش آمده بود، جلوی دوربین تی وی پلاس آمد تا با او درباره حضور جنجالی رونی کلمن قهرمان پرورش اندام جهان در ایران حرف بزنیم.

روناک یونسی و همسرش که برای اولین بار فوق ستاره زیبایی اندام جهان را به ایران دعوت کرده بودند، با موانع و اتفاقات عجیبی روبرو شدند که باعث شد نتوانند مجوز برگزاری دوره آموزشی رونی کلمن در ایران را بگیرند و قهرمان آمریکایی، بدون برگزاری حتی یک دقیقه کلاس ایران را ترک کرد.

حالا اما روناک یونسی برای اولین بار و پیش روی دوربین تی وی پلاس، درباره حواشی و اتفاقاتی که جلوی برگزاری کلاس آموزشی رونی کلمن در ایران را گرفتند حرف می زند.