گونه هاي جانوري: زاغ بور

زاغ بور یا زاغ کویری پرنده‌ای از خانواده کلاغیان است. این پرنده تفاوت‌های زیادی با دیگر خویشاوندانش یعنی کلاغ‌ها و زاغ‌ها دارد به‌طوری‌که حتی در هنگام احساس خطر نیز دویدن را به پرواز ترجیح می‌دهد، داشتن صدای خوش، و رنگ نخودی مایل به قهوه‌ای از ویژگیهای این پرنده است زاغ بور تنها در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی شرق و جنوب شرق ایران به‌ ویژه در استان‌های یزد و سمنان و همچنین در شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی زندگی می‌کند و تنها پرنده بومی انحصاری ایران است. در سال‌های اخیر در غرب افغانستان هم دیده شد. زاغ بور ۲۴ سانتیمتر طول دارد. دم و منقارش سیاه ، منقارش بلند با اندکی خمیدگی رو به پایین است. رنگ پر و بال، نخودی مایل به قهوه‌ای است صورت کمرنگ‌تر و از قاعده منقار تا چشم‌ها لکه های سیاه‌رگه مانند و نیز لکه های سیاه بزرگی در بالای سینه‌اش دیده می‌شود. بال‌های پهن با دو نوار سفید که در پرواز مشخص می‌شوند. پاهای آن بلند و سیاه‌ و برای دویدن در بیابان تکامل یافته‌است. در واقع بیشتر به هدهد و چکاوک هدهدی شبیه‌است تا زاغ‌ها و کلاغ‌ها. زاغ بور در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی و استپ‌ها زندگی می‌کند. وابستگی زیادی به گیاه ِ بوته‌ای ِ قیچ دارد و لانه خود را بر روی قیچ می‌سازد. حشره‌خوار…