سیاوش خیرابی: اتفاقا پیشنهاد شریفی نیا را رد نکردم!

در رستوران گرم و صمیمی بازیگری که دل خوشی از مافیای سینما ندارد! ل«آقا ساعت 7:30 پاساژ لاله می بینمتون...» این را گفت و ما هم خودمان را آماده یک گفتگوی داغ کردیم.

مهمان رستوران نقلی و دوست داشتنی اش در خیابان فاطمی روبروی پارک لاله شدیم که اسمش را گذاشته است «کنجد.» که البته دو سالی از افتتاحش می گذرد و قرار است شعباتش را هر روز بیشتر کند.

در قسمت اول گفتگوی مان تنها بخشی از حرف هایمان را می بینید، اما سوالاتی از او پرسیدیم که شاید قبلا کسی از او نپرسیده باشد.

با سیاوش خیرابی، وقتی همکلام شدیم که کلی از طرفدارهایش بیرون از کنجد منتظر دیدنش بودند و البته خیلی هایشان به دعوت تی وی پلاس به آنجا آمده بودند.

قسمت های بعدی این گفتگو نیز به زودی روی سایت تی وی پلاس منتشر خواهد شد.