لاک پشت فراتی

لاک‌پشت فُراتی (Rafetus euphraticus) گونه‌ای لاک‌پشت نرم‌لاک از خانوادهٔ لاک‌پشت‌های سه‌انگشتی است. زیستگاه این لاک پشت رودخانه‌های دجله و فرات و انشعابات آن‌ها در عراق، ایران، ترکیه و سوریه است و به‌جهت تخریب زیستگاه، آلودگی و معدوم‌شدن توسط ماهیگیران در خطر بالای انقراض قرار دارند. این لاک پشت تنها گونهٔ لاک‌پشت‌های سه‌انگشتی در ایران است و با وجود خطر بالای انقراض و کاهش جمعیت در فهرست گونه‌های مورد حمایت قرار ندارد. پراکندگی این لاک‌پشت فقط به استان خوزستان شامل حوضه آبگیر دجله و فرات، هورالعظیم، تالاب شادگان، رودخانه‌های کارون، کرخه، دز، جراحی و انشعابات آن ها می شود. این لاک پشت در ایران فقط در استان خوزستان می باشد و در شهر دزفول است.تغذیه این نوع لاک پشت از لاشه ماهیان تلف شده تغذیه کرده و باعث پاک سازی و نظافت آب کمک می کند.