آموزش ضرب زورخانه 3

آموزش ضرب پای آخر توسط فرشاد همتی

فیلمضرب پای آخر فرشاد همتیپای آخر در ورزش زورخانهایآموزش ضرب زدنمرشدی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x