آموزش ضرب زورخانه 2

آموزش ضرب میل فرشاد همتی

فیلمآموزش ضرب میل فرشاد همتیمرشدی ضرب زدنضرب مرشد میل زدن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x