گربه شنی

« گربه شنی » با نام علمی Felis margarita ، گربه ‌سان کوچکی است که در مناطق شن‌زار بیابانی ایران ، آفریقای شمالی ، عربستان ، آسیای مرکزی و پاکستان زندگی می کند و یکی از گونه های جانوری است که در مناطق بیابانی استان خراسان جنوبی شامل فردوس ، قائن ، زیرکوه و درمیان نیز یافت می شود . گربه شنی کمی از گربه‌های خانگی بزرگتر است ، سری پهن ، گوش بزرگ و دست و پای کوتاه دارد و در کف پنجه‌ها موهای بلند قهوه‌ای یا سیاه دارد که آن‌ها را از گرمای شدید کویر حفظ می‌کند و با پراکندن وزن بدن موجب می‌شود تا به‌خوبی بر روی شن‌های روان حرکت کند . رنگ موهای پشت زرد ، و با نوارها و خال‌های نسبتاً تیره ، ولی زیر بدن سفید می‌باشد. شنوایی فوق العاده قوی دارد که حتی امواج ماورای صوت ناشی از حرکت جانوران در زیرزمین را هم دریافت می‌کند . طول سر و تنه به‌ طور میانگین ۵۰ سانتی‌متر و دم ۲۸ سانتی‌متر است. ارتفاع بدن در ناحیه شانه ۲۴ تا ۳۰ سانتیمتر و میانگین وزنش 27 کیلوگرم است. گربه شنی جز در هنگام جفت‌گیری تنها زندگی می‌کند ولی با وجود انزواطلبی شدید قلمروطلب نیست . فصل تولید مثل گربه شنی در زمستان ، طول دوران بارداری ۶۳ روز و تعداد بچه‌ها ۲ تا ۴ است . در هنگام تولد ۲۵۰ گرم وزن دارند . چشم‌ها پس از ۲ هفته باز می‌شود و توله‌ها تا ۴ ماهگی…