دکتر مهدی مشكوه الدینی

دكتر مهدی مشكوه الدینی در سال 1320 در شهر مشهد متولد شد. تحصیلات سال آخر دبیرستان را در مشهد به پایان رسانید. در سال 1343 كارشناسی دبیری زبان انگلیسی را در دانشگاه مشهد گذراند. درسال 1350 دوره كارشناسی ارشد زبان شناسی را از دانشسرای عالی تهران و دوره دكتری را در سال 1357 در رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران پایان رسانید. و درسال 1367 پس از بازگشت از لندن به درجه استادی دانشگاه مشهد را به دست آورد وی ادیب، محقق زبان و ادبیات و زبان شناسی است كه دارای تالیفات و مقالات بسیاری در زمینه زبان وادبیات دارد. وی عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه مشهد است. والدین و انساب : مهدی مشكوه الدینی در روز بیستم دی ماه 1320 در یك خانواده فرهنگی در مشهد دیده به جهان گشود. پدر او دكتر عبدالمحسن مشكوه الدینی از شخصیت های علمی و فرهنگی خراسان و استاد دانشكده الهیات و معارف اسلامی مشهد بود و جد بزرگوارشان محمد مشكوه الدینی مردی پارسا و عالم دینی مشهد بود. اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : به لحاظ اوضاع اجتماعی، در زمان كودكی مهدی مشكوه الدینی، یعنی در دهه بیست و نیز آغاز دهه یكهزار و سیصد و سی، زندگی عمومی مردم بسیار ساده و سنتی بود در آن زمان وضع معیشتی مردم بسیار محدود و رفاه عمومی بسیار اندك بود. در همین حال، در بسیاری خانواده ها رسوم…