فرشته ماهی (آنجل)

هنگامی که برای آکواریومتان ماهی های رنگارنگ با اسامی گوناگون انتخاب می کنید شاید دوست داشته باشید یک فرشته هم داشته باشید . این ماهی آنجل است ، فرشته ماهی. فرشته ماهی یک ماهی محبوب آب شیرین است که به خانواده سیچلایدها تعلق دارد. آنجل بدنی گرد با باله های کشیده دارد. این حالت بدن به ماهی کمک میکند که خود را در لا به لای گیاهان مخفی کند. آنجل شکارگری حرفه ای است که برای دشمن خود که اغلب ماهی های کوچک است کمین میکند و به آنها به صورت ناگهانی حمله ور میشود آنجل نیز همانند سایر سیچلایدها به صورت کاملا شدید و حرفه ای از تخم های خود محافظت میکند. آنجل دارای انواع زیاد و بسیار متنوع است که بر اساس طرح و رنگ پوستشان نامگذاری می شوند. آنجل یک ماهی آب گرم است ،دمای مناسب برای نگهداری آنجل 26تا29 درجه سانتی گراد و دمای ایده آل آن در آکواریوم 28 درجه سانتیگراد است. دمای آّب آنجل نباید زیاد نوسان داشته باشد وقتی که زمان تخم ریزی آنجل ها فرا میرسد، هر دو ماهی نر و ماده محلی را انتخاب میکنند و طی دو روز تمامی شن ها و حتی مدفوع ها را از آن محل جمع آوری میکنند و سطحی تمیز و صاف ایجاد میکنند. این کار میتواند در کف آکواریوم، تکه ای سنگ یایک برگ پهن اتفاق بیافتد. سپس ماده تخم ها را به صورت خط میریزد و نر از پشت سر آنها را بارور میکند.سپس…