گونه های جانوری: گوپی

شاید بتوان با عنوانی چون رنگین کمان زیبای کوچک بخشی ز از زیباییهای ماهی زیبای کوپی را توصیف کرد. ماهی های گوپی دارای رنگ های متنوع و زیبایی هستند که انواع آن عبارتند از : گوپی پوست ماری – گوپی دم قرمز سنگاپوری – گوپی کمر مشکی سنگاپوری – گوپی دم زرد – گوپی دم آبی – گوپی دم خرگوشی – گوپی فانتزی و چندین نوع گوپی دیگر که اغلب نوع ماده این ماهی از نوع نر جثه بزرگتری دارد. دما ی مورد نیاز ماهی گوپی 23تا28درجه سانتی گراد است و سختی آب آکواریوم آن می بایست در حد متوسطی باشد معمولاً اندازه این ماهیها در جنس نر 3سانتی متر و ماده آن 6 سانتی متر است. ماهی گوپی بسیار مقاوم است و با هر شرایطی خود را تطبیق می دهد. به سادگی تکثیر و پرورش داده خواهد شد و برای سایر ماهی ها هیچگونه مزاحمتی ندارد. برای نگهداری از ماهی گوپی توصیه می شود آکوارومی کوچک با حجم 20 گالن همراه با مقدار زیادی گیاه آكواریومی نظیر java Fern و java Moss استفاده شود. گیاهان فوق مقاوم هستند و می توانند ترکیبات آب سخت را که برای گوپی ها مطلوب است تحمل كنند. آنها آب سخت را به خوبی تحمل می کنند از گوپی ها استفاده گسترده ای برای كنترل پشه می شود و به عنوان غذای این ماهی پشه هایی كه تهدیدی برای انتقال بیماری مالاریا هستند را می توان استفاده كرد. شما می توانید در آکواریوم…