سواردتیل یا دم شمشیری

سواردتیل نام خود را از دم شمشیر مانند جنس نر خود وام گرفته است از این رو در کشور ما به ماهی دم شمشمیری معروف است سوارتیل یا دم شمشیری و نوع دیگر آن فنسی یا دم عقربی که دارای رنگهای گوناگون و زیبایی هستند. دم شمشیری ها بصورت نیم تنه مشکی – قرمز – سبز و زرد وجود دارند. ماهی دم شمشیری نر دارای زائده ایی بلند در انتهای دم به شکل شمشیر دارد و طول آن از ماهی دم شمشیر ماده بیشتر است اما بدن ماهی دم شمشیری ماده نسبت به نر په تر و چاق تر است. اندازه متوسط ماده ها به 13 سانتیمتر و نر ها به 15 سانتیمتر می رسد. در موقع غذا خوردن خیلی سریع و تند عمل می کنند دمای مورد نیاز این ماهی 23تا 29درجه سانتی گراد بوده ، در دمای 27 درجه سانتیگراد معمولاً بین 28 الی 32 روز زایمان می کنند و تعداد بچه ها به اندازه ماهی ماده بستگی دارد و از 15 عدد تا 60 عدد نوزاد زایمان می کنند. ماده ها خیلی شدید علاقه به خوردن نوزادان دارند. بنابراین در قسمت تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا چندین روش برای جلوگیری از نجات بچه ماهیها ذکر شده است که با بکارگیری از هر کدام می توانید بچه ماهی های سوارتیل را بخوبی تکثیر و پرورش دهید. سواردتیل ها در خلاف مسیر آب پرشهای بلندی می زنند، در گوشه آکواریم درمحل لوله فیلتر آکواریم که چرخش آب ایجاد می شود ماهیهای سوارتیل با انگیزه…