گونه هاي گياهي: به لیمو

خواص به لیمو: دم کرده به لیمو ضد اسپاسم وضد خستگی است، به لیمو آرم کننده ی اعصاب است، به لیمو برای تقویت معده و رفع درد شکم مفید است، دم کرده به لیمو تپش قلب را از بین می برد، به لیمو برای تسکین میگرن و سرگیجه مفید است،