بهشت کاکتوس ها

بهشت کاکتوس ها در استان گیلان و در آستارا قرارا دارد این بهشت کاکتوس واقع درخیابان فارابی، کوی نهم می باشد. این مجموعه بسیار جذاب و دیدنی در سال ۱۳۵۶ه.ش در خیابان فارابی تاسیس شده که شامل ۲۲۰۰ نوع کاکتوس از کشورهای برزیل، مکزیک، پرو، بولیوی، آرژانتین و آمریکای جنوبیه. پیرترین کاکتوس خاورمیانه در این مجموعه نگهداری می شه که هر ساله بازدید کنندگان بسیاری از این نمایشگاه دیدن می کنند.